Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Όροι και Προϋποθέσεις

1.       Εισαγωγικές διατάξεις

i.        Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις καθορίζουν τη σχέση ανάμεσα στην εταιρεία μας, Notino, s.r.o., με έδρα Londynske namesti 881/6, 63900 Μπρνο, Τσεχία, με αριθμό αναγνώρισης εταιρείας: 27609057, καταχωρημένη στο εμπορικό μητρώο που τηρείται από το Περιφερειακό Δικαστήριο του Μπρνο με αριθμό φακέλου C 101025, ως πωλητή και διαχειριστή του ηλεκτρονικού καταστήματος που βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.notino.gr και εσάς, τον Πελάτη μας, ο οποίος συνάπτει σύμβαση πώλησης μαζί μας.

ii.       Εφαρμόζουμε ενιαία προσέγγιση προς τους Πελάτες μας και τους παρέχουμε τα ίδια οφέλη, είτε είναι καταναλωτές είτε όχι. Ως εκ τούτου, οι κανόνες που διατυπώνονται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις ισχύουν για όλους τους Πελάτες μας.

iii.     Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις καλύπτουν κυρίως την αγορά αγαθών στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα. Ανάλογα ισχύουν για την αγορά αγαθών μέσω της γραμμής εξυπηρέτησης πελατών ή σε ένα από τα φυσικά μας καταστήματα.

2.       Σύναψη σύμβασης πώλησης

i.         Μπορείτε να συνάψετε σύμβαση πώλησης μαζί μας εξ αποστάσεως μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος ή της γραμμής πελατών μας είτε προσωπικά σε ένα από τα καταστήματά μας.

ii.       Στην περίπτωση σύμβασης πώλησης που συνάπτεται εξ αποστάσεως, η παραγγελία που υποβάλλεται με την αποστολή της παραγγελίας στον ιστότοπο ή μέσω της γραμμής πελατών συνιστά πρόταση σύμβασης πώλησης. Η παραγγελία ισχύει για περίοδο 7 ημερών και επιβεβαιώνουμε την παραλαβή της μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η σύμβαση πώλησης ολοκληρώνεται με την αποδοχή της πρότασης μέσω της αποστολής των αγαθών της παραγγελίας. Σας ενημερώνουμε σχετικά με την αποστολή των αγαθών μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

iii.     Η ποσότητα των αγαθών που προμηθεύουμε αντιστοιχεί αποκλειστικά σε συνηθισμένη οικιακή κατανάλωση. Σε ειδικές περιπτώσεις (ειδικά σε περίπτωση εκπτώσεων ή εκποίησης) έχουμε το δικαίωμα να καθορίσουμε τη μέγιστη ποσότητα που μπορούμε να προμηθεύσουμε.

iv.        Η παραγγελία αποστέλλεται στο ηλεκτρονικό κατάστημα κάνοντας κλικ στο κουμπί «Παραγγελία». Το κείμενο των όρων και προϋποθέσεων μαζί με τα δεδομένα της παραγγελίας αρχειοθετούνται για 6 χρόνια. Σε περίπτωση που καταχωρήσετε λανθασμένα δεδομένα στην παραγγελία, έχετε τη δυνατότητα να τα διορθώσετε μέσω της φόρμας παραγγελίας ή του λογαριασμού πελάτη. 

3.       Υπαναχώρηση χωρίς αιτιολόγηση

i.         Σύμφωνα με τη νομοθεσία, έχετε δικαίωμα να υπαναχωρήσετε από μια σύμβαση που έχει συναφθεί στο διαδίκτυο ή μέσω τηλεφώνου χωρίς αιτιολόγηση εντός 14 ημερών από την παράδοση των αγαθών. Στην εταιρεία μας, κάθε αγοραστής έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση χωρίς αιτιολόγηση εντός 90 ημερών από την παράδοση των αγαθών. Αυτό ισχύει και για αγορές στα φυσικά καταστήματά μας.

ii.       Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε αυτό το δικαίωμα, οφείλετε να μας ενημερώσετε για την απόφαση της υπαναχώρησης από τη σύμβαση εντός της προαναφερθείσας προθεσμίας. Ο καλύτερος τρόπος για να το πράξετε είναι να επικοινωνήσετε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] ή τηλεφωνικά στο 211 234 1002. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το υπόδειγμα εντύπου υπαναχώρησης που βρίσκεται εδώ.

iii.     Σε περίπτωση υπαναχώρησης από τη σύμβαση, σας επιστρέφουμε την τιμή αγοράς των αγαθών. Σε περίπτωση υπαναχώρησης εντός 14 ημερών από την παράδοση των αγαθών, δικαιούστε επίσης και την επιστροφή των εξόδων παράδοσης σε ποσό που αντιστοιχεί στην λιγότερο δαπανηρή μέθοδο παράδοσης που προσφέρουμε. Σε περίπτωση μεταγενέστερης υπαναχώρησης από τη σύμβαση, επιστρέφουμε μόνο την τιμή αγοράς των αγαθών. Τα προαναφερθέντα ποσά επιστρέφονται άμεσα, το αργότερο εντός 14 ημερών από την ημερομηνία υπαναχώρησης. Ωστόσο, σύμφωνα με τη νομοθεσία, έχουμε το δικαίωμα να καθυστερήσουμε την καταβολή του ποσού έως ότου μας επιστραφούν τα αγαθά. Η μέθοδος πληρωμής για την επιστροφή του ποσού είναι η ίδια που χρησιμοποιήσατε για την καταβολή της τιμής αγοράς, εκτός αν συμφωνηθεί διαφορετικά.

iv.     Οφείλετε να μας επιστρέψετε τα αγαθά το αργότερο 14 ημέρες από την ημερομηνία υπαναχώρησης, χωρίς καθυστέρηση. Εάν στο πλαίσιο της σύναψης σύμβασης ο πωλητής αποστείλει στον πελάτη επιπλέον προϊόντα δωρεάν («δώρο»), είναι απαραίτητη η επιστροφή και του συγκεκριμένου δώρου. Σε περίπτωση που ο πελάτης δεν αποστείλει στον πωλητή το δώρο που συνοδεύει τα αγαθά, ο πωλητής δικαιούται να καθυστερήσει την επιστροφή της τιμής αγοράς των αγαθών στον πελάτη μέχρι να επιστραφεί το δώρο. Θα σας παράσχουμε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με την αποστολή των αγαθών μέσω των μεθόδων επικοινωνίας που αναφέρονται. Σε αυτή την περίπτωση, το κόστος που σχετίζεται με την επιστροφή των αγαθών καταβάλλεται από τον πελάτη.

v.       Σημειώστε ότι, σύμφωνα με τη νομοθεσία, φέρετε την ευθύνη για οποιαδήποτε μείωση της αξίας των αγαθών που προκαλείται ως συνέπεια χειρισμού των αγαθών με τρόπο διαφορετικό από αυτόν που είναι αναγκαίος για να εξοικειωθείτε με τη φύση, τις ιδιότητες και τη λειτουργικότητα των αγαθών (π.χ. αν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε ένα άρωμα αφού το δοκιμάσετε). Σημειώστε επίσης ότι δεν έχετε δικαίωμα να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση στην περίπτωση αγαθών που κατασκευάζονται σύμφωνα με δικές σας απαιτήσεις ή εξατομικευμένων αγαθών (π.χ. συσκευασία με εξατομικευμένη χάραξη) και σε περίπτωση οποιωνδήποτε αγαθών που αφαιρέσατε από τη συσκευασία τους και τα οποία δεν μπορούν να επιστραφούν στη συσκευασία για λόγους υγιεινής (π.χ. ανοιγμένα καλλυντικά προϊόντα και άλλα προϊόντα που έρχονται σε άμεση επαφή με το δέρμα σας). Επιπλέον, ο πωλητής τονίζει ότι δεν είναι δυνατή η υπαναχώρηση από τη σύμβαση που σχετίζεται με την υπηρεσία συσκευασίας δώρου ή οικολογικής συσκευασίας από τη στιγμή που τα προϊόντα συσκευάζονται και συνεπώς η υπηρεσία παρέχεται (η παροχή της υπηρεσίας συσκευασίας δώρου ή οικολογικής συσκευασίας εκτελείται άμεσα από τον πωλητή μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας, στην περίπτωση που ο πελάτης επιλέξει την υπηρεσία).

4.       Καταγγελίες

i.         Αν τα αγαθά παρουσιάζουν ελάττωμα κατά την παράδοση, μπορούμε να συμφωνήσουμε σε αποζημίωση με τη μορφή κουπονιού. Δικαιούστε επίσης να ζητήσετε την απομάκρυνση του ελαττώματος με τη μορφή αντικατάστασης του προϊόντος ή επισκευής. Σε περίπτωση που θεωρήσουμε την απομάκρυνση ενός ελαττώματος αδύνατη ή αδικαιολόγητη, δικαιούστε να ζητήσετε έκπτωση επί της τιμής αγοράς και εάν το ελάττωμα είναι σημαντικό, μπορείτε να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση πώλησης. Ισχύουν τα ίδια δικαιώματα σε περίπτωση που το ελάττωμα παρουσιαστεί αργότερα.

ii.       Φέρουμε την ευθύνη για ελαττώματα στα αγαθά εάν τα ελαττώματα παρουσιαστούν εντός δύο ετών από την παράδοση των αγαθών ή πριν από την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στη συσκευασία.

iii.     Τα αγαθά θεωρούνται ελαττωματικά, συγκεκριμένα, όταν δεν έχουν τις συνήθεις ή αναφερόμενες ιδιότητες, όταν δεν εξυπηρετούν το σκοπό τους, δεν συμμορφώνονται με τις νόμιμες απαιτήσεις ή δεν παραδίδονται στη συμφωνημένη ποσότητα. Σημειώστε ότι αυξημένη ευαισθησία ή αλλεργική αντίδραση στα παραδοθέντα αγαθά δεν μπορεί να θεωρηθεί ελάττωμα των αγαθών. Το ίδιο ισχύει σε προβλήματα που εμφανίζονται σε δώρα και άλλες δωρεάν παροχές που προσφέρουμε πέραν της παραγγελίας σας δεν συνιστούν ελάττωμα. Οι απεικονίσεις των αγαθών στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα είναι μόνο ενδεικτικές και δεν συνιστούν δεσμευτική απεικόνιση των ιδιοτήτων των αγαθών (για παράδειγμα, η συσκευασία ενδέχεται να διαφέρει λόγω τροποποίησης του κατασκευαστή).

iv.     Ευχαρίστως θα σας απαντήσουμε σε τυχόν ερωτήσεις σχετικά με καταγγελίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] ή τηλεφωνικά στο 211 234 1002. Αποστείλετε μας τα αγαθά της καταγγελίας μαζί με συμπληρωμένο το έντυπο καταγγελίας που μπορείτε να βρείτε εδώ. Μην παραλείψετε να υποδείξετε το ελάττωμα που διαπιστώσατε ή πώς εκδηλώνεται το ελάττωμα και την απαίτησή σας ως προς τον τρόπο χειρισμού της καταγγελίας σας.

v.       Σας ενημερώνουμε για την πρόοδο της καταγγελίας, συγκεκριμένα την παραλαβή της, την αποδοχή ή την απόρριψή της μέσω e-mail ή μηνύματος. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα επικοινωνίας μαζί σας τηλεφωνικά.

vi.     Παίρνουμε απόφαση σχετικά με την καταγγελία χωρίς καθυστέρηση. Η επεξεργασία της καταγγελίας, συμπεριλαμβανομένης της απομάκρυνσης ελαττωμάτων, δεν υπερβαίνει συνήθως τις 30 ημέρες. Σε αντίθετη περίπτωση, έχετε το δικαίωμα να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση πώλησης. Είναι απαραίτητο να μας παράσχετε την βοήθεια που απαιτείται για την τήρηση της παραπάνω προθεσμίας.

vii.    Σε περίπτωση αιτιολογημένης καταγγελίας, αναλαμβάνουμε τα έξοδα που σχετίζονται με την επιστροφή των αγαθών.

5.       Μέθοδος πληρωμής και παράδοσης

i.         Μπορείτε να επιλέξετε μέθοδο πληρωμής και παράδοσης από τις επιλογές που προσφέρουμε. Πριν από την αποστολή της παραγγελίας, σας ενημερώνουμε σχετικά με την επιλεγμένη μέθοδο πληρωμής και παράδοσης και τις σχετικές δαπάνες. Στην περίπτωση επιλογής της επιλογής ηλεκτρονικής πληρωμής με κάρτα, ο πελάτης λαμβάνει υπόψη ότι η πληρωμή θα γίνει με ανάληψη από την κάρτα αμέσως τη στιγμή της συναλλαγής.

ii.       Μπορείτε να ενημερωθείτε για τις τρέχουσες μεθόδους πληρωμής και παράδοσης και το κόστος τους εδώ.

iii.     Ο δηλωθείς χρόνος παράδοσης είναι μόνο μια εκτίμηση και βασίζεται στον εκτιμώμενο χρόνο παράδοσης των ταχυμεταφορέων. 

iv.      Έχουμε το δικαίωμα να παρέχουμε δωρεάν παράδοση αγαθών σε επιλεγμένες περιπτώσεις.

6.       Διάφορα

i.         Προσφέρουμε στους Πελάτες μας διάφορες εκπτώσεις, δωροκουπόνια και άλλα κουπόνια. Η χρήση τους διέπεται από κανόνες σχετικά με τους οποίους ενημερώνουμε τον πελάτη για την εκάστοτε περίπτωση. Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, κάθε έκπτωση ή δωροκουπόνι μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο μία φορά και μόνο ένα κουπόνι του ίδιου τύπου μπορεί να χρησιμοποιηθεί ανά αγορά. Εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά, ο συνδυασμός εκπτώσεων δεν είναι εφικτός. Σε περίπτωση που η αξία ενός δωροκουπονιού είναι μεγαλύτερη από την αξία ολόκληρης της αγοράς, η διαφορά δεν μεταφέρεται σε νέο κουπόνι και το ποσό που δεν χρησιμοποιείται δεν επιστρέφεται.

ii.       Ενδέχεται να λάβετε ερωτηματολόγιο αξιολόγησης από τρίτο μέρος σχετικά με την πραγματοποιηθείσα αγορά. Μπορείτε να μοιραστείτε την εμπειρία σας σχετικά με την αγορά και τα αγαθά με άλλους. Θα χαρούμε πολύ να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο.

7.       Αποστολή δειγμάτων

i.      Προσφέρουμε την υπηρεσία Notino Try&Buy και την υπηρεσία αποστολής δωρεάν δειγμάτων σε επιλεγμένους πελάτες. Διατηρούμε το δικαίωμα να σας προσφέρουμε την επιλογή να λάβετε δωρεάν αποστολή που περιέχει δείγματα αρωμάτων και άλλων καλλυντικών σύμφωνα με την τρέχουσα προσφορά του ηλεκτρονικού καταστήματος με σκοπό την δοκιμή των προϊόντων που προσφέρονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα.

ii.       Η επιλογή δειγμάτων περιορίζεται από το απόθεμά μας και την τρέχουσα προσφορά του ηλεκτρονικού καταστήματος για την υπηρεσία Notino Try&Buy.

iii.     Η υπηρεσία Try&Buy και η υπηρεσία αποστολής δωρεάν δειγμάτων αποσκοπούν στην ενημέρωση του πελάτη σχετικά με την προσφορά του ηλεκτρονικού καταστήματος και σκοπός τους δεν είναι ο προσδιορισμός της ποιότητας ή του σχεδιασμού βάσει του δείγματος. Η υπηρεσία Try&Buy και η υπηρεσία αποστολής δωρεάν δειγμάτων είναι δωρεάν υπηρεσίες διαφημιστικού χαρακτήρα και δεν συνιστούν παροχή στα πλαίσια της σύμβασης πώλησης. Επομένως, τυχόν ασυμφωνίες στο δείγμα που αποστέλλεται δεν συνιστούν αξίωση λόγω ελαττώματος.

iv.     Υπάρχει το ενδεχόμενο να επικοινωνήσουμε μαζί σας για να εξακριβώσουμε αν είστε ικανοποιημένοι με το προϊόν της επιλογής σας. Με το αιτήμά σας για την αποστολή αγαθών, δίνετε τη συγκατάθεσή σας για επικοινωνία.

8.       Γενικές πληροφορίες

i.         Σύμφωνα με τον νόμο περί καταχώρισης πωλήσεων, ο πωλητής είναι υποχρεωμένος να εκδώσει απόδειξη στον πελάτη. Ο πωλητής είναι επίσης υποχρεωμένος να καταχωρίσει την πώληση διαδικτυακά στην φορολογική αρχή, σε περίπτωση τεχνικής βλάβης το αργότερο εντός 48 ωρών.

ii.       Ο αρμόδιος φορέας υπεύθυνος για επίλυση εξωδικαστικών διαδικασιών σε περίπτωση διαφορών ή ο αρμόδιος φορέας υπεύθυνος για τον χειρισμό καταγγελιών από πελάτες είναι η Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Καταναλωτή», http://www.synigoroskatanaloti.gr/index.html, διεύθυνση: λεωφόρος Αλεξάνδρας 144, 114 71, Αθήνα, με τον οποίο μπορεί να επικοινωνήσει ο καταναλωτής μέσω της ιστοσελίδας του. Επιπλέον, πιθανές διαφορές μπορούν να επιλυθούν μέσω της πλατφόρμας ΗΕΔ https://ec.europa.eu/Consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SV.

iii.     Η σύμβαση συνάπτεται στην Ελλάδα και διέπεται από τη νομοθεσία της Ελλάδας.

iv.     Όλες οι τιμές των αγαθών και των υπηρεσιών παρέχονται συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ που ισχύει κατά τη στιγμή της υποβολής της παραγγελίας. Σε περίπτωση αλλαγής του συντελεστή ΦΠΑ πριν από την ολοκλήρωση της σύναψης της σύμβασης πώλησης ή πριν από την αποστολή των αγαθών, ο Πελάτης υποχρεούται, λαμβάνοντας υπόψη την επιλεγμένη μέθοδο πληρωμής, να διακανονίσει πιθανή υποπληρωμή της τιμής αγοράς ή ο πωλητής οφείλει να στείλει άμεσα στον πελάτη μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσω του οποίου να ζητήσει από τον πελάτη να αναφέρει τον τρόπο με τον οποίο ο πωλητής μπορεί να διακανονίσει πιθανή υπερπληρωμή της τιμής αγοράς. 

v.  Υποβάλλοντας την παραγγελία σας, συμφωνείτε να λάβετε το τιμολόγιο ηλεκτρονικά συνημμένο στο email επιβεβαίωσης αποστολής της παραγγελίας. Σε περίπτωση που θέλετε να λάβετε το τιμολόγιο σε έντυπη μορφή, στείλτε μας παρακαλώ email και θα το παραλάβετε μαζί με τα προϊόντα.

vi.      Όλες οι τιμές των αγαθών, συμπεριλαμβανομένων των τιμών έκπτωσης, ισχύουν μέχρι περαιτέρω ειδοποίησης ή έως ότου εξαντληθεί το απόθεμα.

vii.     Μπορείτε να κάνετε λήψη τους όρους και τις προϋποθέσεις εδώ.

Θέλετε να ρωτήσετε κάτι; Γράψτε μας μήνυμα.
Με την αποστολή, η εταιρεία Notino s.r.o. θα επεξεργάζεται τα δεδομένα σας με σκοπό την εξέταση του αιτήματός σας βάσει έννομου συμφέροντος. Έχετε το δικαίωμα να αντικρούσετε. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην .