Προστασία των προσωπικών δεδομένων

Η εταιρεία Notino sro, Londýnské náměstí 881/6, Brno, ZIP 639 00, Τσεχική Δημοκρατία · τηλεφωνικός αριθμός: 00302112341002, e-mail: info@notino.gr, αριθμός μητρώου εταιρείας 276 09 057. Η εταιρεία είναι εγγεγραμμένη στο Περιφερειακό Δικαστήριο στο Μπρνο με αρ. C 10102 («Notino»), φορέας εκμετάλλευσης του ηλεκτρονικού καταστήματος www.notino.gr, δηλώνει ότι όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (εφεξής και ως «δεδομένα»), αντιμετωπίζονται ως αυστηρά εμπιστευτικά και αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τις νομικές διατάξεις σχετικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Η ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων αποτελεί προτεραιότητα για εμάς. Τοιουτοτρόπως δίνουμε την δέουσα προσοχή στα προσωπικά δεδομένα και την προστασία τους. Στην παρούσα πολιτική επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα («Πολιτική») σας ενημερώνουμε για τα είδη προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε και για τον τρόπο χρήσης τους.

 

1.   Τα προσωπικά δεδομένα και η επεξεργασία τους

1.1.  Κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

 Συλλέγουμε διάφορα δεδομένα ανάλογα με τις υπηρεσίες του καταστήματός μας που χρησιμοποιείτε.

Εάν πραγματοποιείτε αγορές στο κατάστημά μας συλλέγουμε:

 • Όνομα και στοιχεία επικοινωνίας. Όνομα κι επώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση χρέωσης, αριθμό τηλεφώνου, τραπεζικό λογαριασμό, πληροφορίες πληρωμής.
 • Δημογραφικά στοιχεία. Φύλο, ημερομηνία γέννησης, χώρα και προτιμώμενη γλώσσα.
 • Δεδομένα σύμφωνα με τη διάρκεια της σύμβασης - προϊόντα που αγοράστηκαν, κατηγορία πελατών, όγκος παρεχόμενων υπηρεσιών

Εάν είστε μέλος του VIP club συλλέγουμε:

 • Όνομα και στοιχεία επικοινωνίας. Όνομα κι επώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση χρέωσης, αριθμό τηλεφώνου, τραπεζικό λογαριασμό, πληροφορίες πληρωμής.
 • Δημογραφικά στοιχεία. Φύλο, χώρα και προτιμώμενη γλώσσα, ημερομηνία γέννησης.
 • Στοιχεία σύνδεσης. Ονόματα σύνδεσης και κωδικοί πρόσβασης. Δεν έχουμε πρόσβαση στον κωδικό πρόσβασης.

Αν εγγραφείτε για αποστολή εμπορικών μηνυμάτων (μάρκετινγκ) συλλέγουμε:

 • Όνομα και στοιχεία επικοινωνίας - διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και όνομα.
 • Δημογραφικά στοιχεία - χώρα, φύλο.

Επεξεργαζόμαστε επίσης τα ακόλουθα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα:

 • Δεδομένα που απορρέουν από την επικοινωνία μεταξύ της Notino και του πελάτη
 • Εγγραφές συσκευών λήψης βίντεο από τα καταστήματα και τους χώρους της Notino
 • Στοιχεία σχετικά με τη συμπεριφορά στις ιστοσελίδες που διαχειρίζεται η Notino

 

1.2.  Σκοποί επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα:

 • Παροχή και βελτίωση υπηρεσιών. Προκειμένου να παρέχουμε τις προσφερόμενες υπηρεσίες και να τις βελτιώνουμε προς ικανοποίησή σας, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα. Συγκεκριμένα:
  • Επεξεργασία παραγγελίας προϊόντων ή υπηρεσιών που παραγγέλθηκαν είτε μέσω της ιστοσελίδας μας, της κινητής εφαρμογής ή της γραμμής εξυπηρέτησης πελατών. Στην περίπτωση αυτή νόμιμος λόγος θεωρείται η ανάγκη εκτέλεσης σύμβασης πώλησης ή της σύμβασης εγγραφής μέλους στο VIP club και για επιλεγμένα δεδομένα πρόκειται για πλήρωση νομικών υποχρεώσεων (π.χ. λογιστικά έγγραφα).
  • Ειδοποίηση περί διαθεσιμότητας προϊόντων. Σε περίπτωση που επιθυμείτε την παρακολούθηση της διαθεσιμότητας των προϊόντων, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με τη συγκατάθεσή σας.
  • Υποστήριξη πελατών. Για την παροχή εξυπηρέτησης πελατών και την επίλυση πιθανών προβλημάτων κατά την εκτέλεση σύμβασης πώλησης ή της σύμβασης εγγραφής μέλους στο VIP club, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με την αναγκαία εκπλήρωση των εν λόγω συμβάσεων.
  • Επικοινωνία. Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα που συλλέχθηκαν για το σκοπό της επικοινωνίας μαζί σας και της εξατομίκευσής της. Μπορούμε, για παράδειγμα, να επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω τηλεφώνου, e-mail, μέσω κινητής εφαρμογής ή με άλλο τρόπο για να σας υπενθυμίσουμε ότι έχετε προϊόντα στο ηλεκτρονικό καλάθι αγορών, να σας βοηθήσουμε με την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας, να σας ανακοινώσουμε την τρέχουσα κατάσταση του αιτήματος, της παραγγελίας ή του παραπόνου σας, για να λάβουμε περισσότερες σχετικές πληροφορίες από εσάς ή για να σας ενημερώσουμε ότι οφείλετε να λάβετε τα απαραίτητα μέτρα για να διατηρήσετε τον λογαριασμό σας ενεργό. Εάν είστε μέλος του VIP club επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα για το σκοπό αυτό σύμφωνα με την εκπλήρωση της σύμβασης εγγραφής μέλους στο VIP club. Εάν πραγματοποιείτε αγορές στο κατάστημά μας χωρίς να είστε μέλος, επεξεργαζόμαστε τα εν λόγω δεδομένα βάσει έννομου συμφέροντος που έγκειται στο έννομο συμφέρον της εταιρείας Notino, όπως περιγράφεται παραπάνω.
  • Βελτίωση υπηρεσιών. Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα για τη συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών και των συστημάτων μας, συμπεριλαμβανομένης της προσθήκης νέων λειτουργιών και ταυτόχρονα έχοντας ως στόχο την πραγματοποίηση συνειδητών αποφάσεων με βάση εμπεριστατωμένες αναλύσεις και την επιχειρηματική ευφυΐα, όλα αυτά σύμφωνα με το έννομο συμφέρον μας που απορρέει από την επιχειρηματική ελευθερία και έγκειται στην ανάγκη βελτίωσης των υπηρεσιών που παρέχονται, με στόχο την εμπορική επιτυχία και ανταγωνιστικότητα.  Προκειμένου να διασφαλίσουμε την επαρκή προστασία των δικαιωμάτων και των συμφερόντων σας, ανωνυμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα όσο το δυνατόν περισσότερο, όσο τα χρησιμοποιούμε για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας.
 • Προστασία, ασφάλεια και επίλυση διαφορών. Τα δεδομένα μπορούν επίσης να τυγχάνουν επεξεργασίας βάσει έννομου συμφέροντος, το οποίο έγκειται στη διασφάλιση της προστασίας και της ασφάλειας των συστημάτων μας και των πελατών μας, για τον εντοπισμό και την πρόληψη απατών, την επίλυση διαφορών και την επιδίωξη των συμφωνιών μας βάσει έννομου συμφέροντος.
 • Εγγραφές συσκευών λήψης βίντεο. Η Notino τοποθετεί στα καταστήματα και τους χώρους της κάμερες με σκοπό την προστασία των έννομων συμφερόντων της Notino. Οι χώροι όπου είναι τοποθετημένες οι κάμερες επισημαίνονται πάντοτε με προειδοποίηση.
 • Προσφορές εμπορικής προώθησης (μάρκετινγκ).
  • εμπορική ανακοίνωση
   • Σας στέλνουμε εμπορική ανακοίνωση για προϊόντα παρόμοια με αυτά των αγορών σας.
   • Μπορείτε πάντοτε να απορρίψετε τις εμπορικές ανακοινώσεις μέσω του συνδέσμου διαγραφής που βρίσκεται σε κάθε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 
   • Στην περίπτωση που διαγραφείτε από την αποστολή εμπορικών ανακοινώσεων δεν πρόκειται να συνεχίσουμε να χρησιμοποιούμε τις ηλεκτρονικές σας επαφές για το σκοπό αυτό. Θα αρχίσουμε εκ νέου τη χρήση τους εάν εγγραφείτε ξανά ή αν το ζητήσετε ρητά.
  • Οι προσφορές εμπορικής προώθησης (μάρκετινγκ) που σας εμφανίζονται, μπορούν να επιλεγούν σύμφωνα με πρόσθετες πληροφορίες που συλλέγουμε για σας με την πάροδο του χρόνου, με βάση τα στοιχεία επικοινωνίας, τα δημογραφικά στοιχεία, τα «αγαπημένα» και τα στοιχεία χρήσης που προέρχονται από τα προϊόντα και τους δικτυακούς τόπους μας (cookies, διεύθυνση IP, στοιχεία που παρέχει ο φυλλομετρητής σας, δεδομένα σχετικά με τα κλικ, εμπορικές επικοινωνίες που προβάλλονται, προϊόντα που επισκέπτεστε). Δεν τελούμε πλήρως αυτοματοποιημένη επεξεργασία η οποία θα συνεπαγόταν παραγωγή έννομων αποτελεσμάτων έναντι σας.
  • Εάν είστε μέλος του VIP club επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα για το σκοπό αυτό σύμφωνα με την εκπλήρωση της σύμβασης εγγραφής μέλους στο VIP club. Εάν πραγματοποιείτε αγορές στο κατάστημά μας χωρίς να είστε μέλος, επεξεργαζόμαστε τα εν λόγω δεδομένα βάσει έννομου συμφέροντος που έγκειται στο νόμιμο συμβατικό μάρκετινγκ.
  • Εάν δεν είστε πελάτης μας τα επεξεργαζόμαστε με βάση τη συγκατάθεσή σας.
  • Έχετε το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να προβάλετε αντίρρηση κατά της εν λόγω επεξεργασίας. Τα στοιχεία επικοινωνίας παρέχονται στο τέλος του παρόντος εγγράφου.
 • Επεξεργασία με cookies από τις ιστοσελίδες που διαχειρίζεται η εταιρεία Notino
  • Σε περίπτωση που τα cookies είναι ενεργοποιημένα στον φυλλομετρητή σας, επεξεργαζόμαστε αρχεία συμπεριφοράς από τα cookies που βρίσκονται στις ιστοσελίδες που διαχειρίζεται η εταιρεία Notino, με σκοπό την εξασφάλιση της καλύτερης λειτουργίας των ιστοσελίδων της Notino και για τον σκοπό της ηλεκτρονικής διαφήμισης της εταιρείας Notino. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε σε ξεχωριστό κεφάλαιο του παρόντος εγγράφου.

 

1.3.  Διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτους

Τα προσωπικά σας δεδομένα διαβιβάζονται σε τρίτους ή παρέχονται με άλλο τρόπο μόνο εφόσον είναι αναγκαίο στα πλαίσια εκπλήρωσης της σύμβασης πώλησης, της σύμβασης εγγραφής μέλους στο VIP club, βάσει έννομου συμφέροντος ή αν δώσετε την συγκατάθεση σας εκ των προτέρων.

 • a) σε θυγατρικές εταιρείες και μεταποιητές, βάσει εκπλήρωσηςτης σύμβασης πώλησης ή της σύμβασης εγγραφής μέλους στο VIP club, για την εκτέλεση εσωτερικών διεργασιών και διαδικασιών
 • b) σε εταιρείες που εκδίδουν πιστωτικές κάρτες, σε παρόχους υπηρεσιών πληρωμών με σκοπό την επεξεργασία πληρωμών και σε τράπεζες με βάση την παραγγελία σας, την εκτέλεση σύμβασης πώλησης
 • c) σε εταιρείες μεταφορών με σκοπό την παράδοση των προϊόντων ή υπηρεσιών που παραγγείλατε και την επίλυση παραπόνων, συμπεριλαμβανομένης της υπαναχώρησης από τη σύμβαση
 • d) στους συνεργάτες μας, στα προγράμματα αφοσίωσης στα οποία συμμετέχετε
 • e) σε άλλους παρόχους υπηρεσιών, σε τρίτα μέρη που ασχολούνται με την επεξεργασία δεδομένων.
 • f) σε τρίτα μέρη, όπως σε νομικούς εκπροσώπους, δικαστήρια με σκοπό την εκτέλεση ή την σύναψη οποιασδήποτε σύμβασης μαζί σας.
 • g) σε δημόσιες αρχές (π.χ. αστυνομία)
 • h) σε τρίτους που πραγματοποιούν έρευνες μεταξύ πελατών

Στην περίπτωση που τρίτα μέρη κάνουν χρήση των δεδομένων στα πλαίσια του έννομου συμφέροντος τους, ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν φέρει ευθύνη για την επεξεργασία αυτή. Η εν λόγω επεξεργασία διέπεται από την πολιτική επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των αντίστοιχων εταιρειών και ατόμων.

 

2.   Λογαριασμός πελάτη και αγορά χωρίς εγγραφή

 • a) Στο πλαίσιο της σύναψης σύμβασης για εγγραφή μέλους στο VIP club, σας δημιουργούμε λογαριασμό πελάτη που προστατεύεται με κωδικό πρόσβασης. Στο πλαίσιο του λογαριασμού πελάτη αποκτάτε άμεση πρόσβαση στα δεδομένα σας, συμπεριλαμβανομένης της επεξεργασίας τους και της δυνατότητας προβολής των στοιχείων σχετικά με τις ολοκληρωμένες και μη ολοκληρωμένες παραγγελίες σας και της τροποποίησης αποστολής ενημερωτικού δελτίου. Μέσω του λογαριασμού πελάτη μπορείτε επίσης να διαχειρίζεστε τα προσωπικά σας δεδομένα και την αποστολή ενημερωτικού δελτίου.
 • b) Μέρος του λογαριασμού πελάτη είναι το VIP club, στα πλαίσια του οποίου προσφέρουμε πολλά οφέλη. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους αντίστοιχους όρους και προϋποθέσεις.
 • c) Εάν δεν επιθυμείτε να δημιουργήσετε λογαριασμό πελάτη για την πραγματοποίηση των αγορών σας, μπορείτε να κάνετε αγορές απευθείας στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα χωρίς εγγραφή, δηλ. ως μη μέλος.
 • d) Έχετε το δικαίωμα να λύσετε τη σύμβαση εγγραφής μέλους στο VIP club σύμφωνα με τους αντίστοιχους όρους και προϋποθέσεις.

3.   Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και περίοδος αποθήκευσης

3.1.  Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

 • a) Τα προσωπικά σας δεδομένα διαβιβάζονται σε εμάς σε κρυπτογραφημένη μορφή. Χρησιμοποιούμε το σύστημα κρυπτογράφησης SSL (secure socket layer). Προστατεύουμε τον ιστότοπο μας και τα λοιπά συστήματα με τη βοήθεια τεχνικών και οργανωτικών μέτρων κατά της απώλειας ή καταστροφής των δεδομένων σας, κατά της πρόσβασης μη εξουσιοδοτημένων ατόμων στα δεδομένα σας, της τροποποίησης ή διάδοσης τους.
 • b) Απαιτούμε από τους μεταποιητές μας να αποδεικνύουν τη συμμόρφωση των συστημάτων τους με τον κανονισμό ΓΚΠΔ.
 • c) Η πρόσβαση στον λογαριασμό πελάτη σας είναι δυνατή μόνο αφού εισάγετε τον προσωπικό σας κωδικό πρόσβασης. Στο πλαίσιο αυτό, επισημαίνουμε ότι είναι αναγκαίο να μην αποκαλύπτετε τα στοιχεία πρόσβασής σας σε τρίτους και μετά το τέλος της δραστηριότητάς σας στο λογαριασμό πελάτη, να κλείνετε πάντα το παράθυρο του φυλλομετρητή σας, ειδικά αν χρησιμοποιείτε τον υπολογιστή από κοινού με άλλους χρήστες. Η Notino δεν φέρει ευθύνη για την κακή χρήση των κωδικών πρόσβασης που χρησιμοποιούνται, εκτός αν η κατάσταση προκαλείται άμεσα από την Notino.

3.2.  Περίοδος επεξεργασίας

Επεξεργαζόμαστε και αποθηκεύουμε τα προσωπικά δεδομένα

 • για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την διασφάλιση όλων των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που απορρέουν από τη σύμβαση πώλησης
 • για τη διάρκεια της σύμβασης εγγραφής μέλους στο VIP club
 • για 1 έτος μετά τη λήξη της περιόδου εγγύησης για το σκοπό επίλυσης πιθανών διαφορών
 • για το διάστημα στο οποίο η Notino υποχρεούται, ως υπεύθυνος επεξεργασίας, να τα αποθηκεύει σύμφωνα με τη νομοθεσία γενικής ισχύος. Τα λογιστικά έγγραφα, όπως π.χ. τιμολόγια που εκδίδονται από την εταιρεία Notino, αρχειοθετούνται σύμφωνα με τη νομοθεσία για χρονικό διάστημα 10 ετών από την έκδοσή τους.
 • Η συγκατάθεση για ειδοποίηση διαθεσιμότητας προϊόντων παραμένει σε ισχύ μέχρι την αποστολή πληροφοριών σχετικά με τη διαθεσιμότητα, για μέγιστη περίοδο 1 έτους ή μέχρι την ανάκλησή της.
 • Η συγκατάθεση για προσφορές εμπορικής προώθησης (μάρκετινγκ) ισχύει για 4 έτη ή έως την ανάκλησή της
 • Οι εγγραφές με συσκευές λήψης βίντεο από τα καταστήματα και την εταιρεία Notino και την περιοχή γύρω από τα κτίρια της εταιρείας Notino υποβάλλονται σε επεξεργασία για μέγιστο χρονικό διάστημα 90 ημερών από την ημερομηνία της εγγραφής με συσκευή λήψης βίντεο.
 • Ανασκόπηση 6 ετών
 • Βοηθάμε τα 10 χρόνια
 • Επικοινωνία 2 έτη
 • Διαγωνισμοί 1 έτος

Στις λοιπές περιπτώσεις, ο χρόνος επεξεργασίας απορρέει από το σκοπό της επεξεργασίας ή καθορίζεται από τη νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

4.   Δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων

 • a) Εάν τα προσωπικά σας δεδομένα τυγχάνουν επεξεργασίας από εμάς, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ζητήσετε δωρεάν πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.
 • b) Σε περίπτωση που πιστεύετε ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων πραγματοποιείται κατά παράβαση της προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων και της νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μπορείτε να ζητήσετε αιτιολόγηση, να απαιτήσετε τη διόρθωση της δημιουργηθείσας κατάστασης, ειδικότερα μπορείτε να απαιτήσετε την πραγματοποίηση διόρθωσης, συμπλήρωση, διαγραφή ή κλείδωμα των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
 • c) Εάν θέλετε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@notino.com. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με το Γραφείο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
 • d) Μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Αν ανακαλέσετε τη συγκατάθεση σας για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα προσωπικά σας δεδομένα θα διαγραφούν ή θα ανωνυμοποιηθούν. Αυτό δεν ισχύει για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που χρειάζεται η Notino για να εκπληρώνει τις νομικές υποχρεώσεις της (π.χ. διεκπεραίωση της παραγγελίας που έχει υποβληθεί) ή για την προστασία του έννομου συμφέροντός της. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα διαγραφούν επίσης στην περίπτωση που τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν είναι απαραίτητα για τον σκοπό για τον οποίο καθορίζονται ή εάν η αποθήκευση των δεδομένων σας δεν επιτρέπεται για άλλους νόμιμους λόγους.

5.   Ιστοσελίδες

5.1.  Αρχεία cookies

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί τα λεγόμενα cookies για να κάνει την προσφορά μας πιο σχετική, ενδιαφέρουσα και φιλική προς τον χρήστη. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που είναι αποθηκευμένα στον υπολογιστή σας, το smartphone ή σε άλλη συσκευή και χρησιμοποιούνται στον φυλλομετρητή σας. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies εδώ. Χρησιμοποιούμε cookies:

 • για την σωστή λειτουργία του καλαθιού αγορών, έτσι ώστε να μπορείτε να ολοκληρώνετε την παραγγελία σας όσο το δυνατόν απλούστερα
 • για την απομνημόνευση των στοιχείων σύνδεσής σας, ώστε να μην απαιτείται επανειλημμένη εισαγωγή τους
 • για τη μέγιστη προσαρμογή της ιστοσελίδας μας στις ανάγκες σας χάρη στην παρακολούθηση της επισκεψιμότητας, των κινήσεών σας στην ιστοσελίδα μας και των λειτουργιών που χρησιμοποιείτε
 • για την εύρεση πληροφοριών σχετικά με την προβολή διαφημίσεων, έτσι ώστε να μην σας εμφανίζουμε διαφημίσεις για προϊόντα που δεν σας ενδιαφέρουν

Ορισμένα cookies ενδέχεται να συλλέγουν πληροφορίες που χρησιμοποιούνται στη συνέχεια από τρίτα μέρη και υποστηρίζουν άμεσα τις διαφημιστικές μας δραστηριότητες (αποκαλούμενα «cookies τρίτων»). Για παράδειγμα, ενδέχεται να εμφανίζονται πληροφορίες από διαφημιστικό πρακτορείο σχετικά με προϊόντα που αγοράσατε στην ιστοσελίδα μας, στα πλαίσια της προβολής και προσαρμογής ηλεκτρονικών διαφημιστικών πλαισίων (banners) στις ιστοσελίδες που προβάλλετε. Ωστόσο, η ταυτοποίησή σας βάσει αυτών των δεδομένων δεν είναι δυνατή.

 

5.2.  Χρήση αρχείων cookies

Τα cookies που χρησιμοποιούνται στην ιστοσελίδα μας μπορούν να χωριστούν σε δύο βασικούς τύπους. Τα προσωρινά, αποκαλούμενα “session cookie”, διαγράφονται αμέσως μόλις τερματιστεί η επίσκεψη της ιστοσελίδας μας. Τα μόνιμα, αποκαλούμενα “persistent cookie” παραμένουν αποθηκευμένα στη συσκευή σας πολύ περισσότερο ή μέχρι να τα διαγράψετε χειροκίνητα (η διάρκεια αποθήκευσης των cookies στη συσκευή σας εξαρτάται από τις ρυθμίσεις των ιδίων των cookies και τις ρυθμίσεις του φυλλομετρητή σας).

Τα cookies μπορούν επίσης να διαχωριστούν ανάλογα με τη λειτουργία τους σε:

 • αναλυτικά, τα οποία μας βοηθούν να βελτιώνουμε την ευχρηστία της ιστοσελίδας μας κατανοώντας τον τρόπο με τον οποίο την χρησιμοποιούν οι χρήστες
 • μετατροπής, τα οποία μας επιτρέπουν να αναλύουμε την απόδοση διαφόρων καναλιών πωλήσεων
 • παρακολούθησης, τα οποία, σε συνδυασμό με τα cookies μετατροπής, βοηθάνε στην ανάλυση της απόδοσης διαφόρων καναλιών πωλήσεων
 • επαναληπτικού μάρκετινγκ, τα οποία χρησιμοποιούμε για την εξατομίκευση του περιεχομένου των διαφημίσεων και τη σωστή στόχευσή τους
 • υποχρεωτικά, τα οποία είναι σημαντικά για τη βασική λειτουργικότητα του ιστότοπου

5.3.  Απόρριψη αρχείων cookies

Η ρύθμιση της χρήσης των cookies είναι μέρος του φυλλομετρητή σας. Οι περισσότεροι φυλλομετρητές αποδέχονται αυτόματα τα cookies στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις. Μπορείτε να απορρίψετε τα cookies χρησιμοποιώντας τον φυλλομετρητή σας ή να τα περιορίσετε σε επιλεγμένους τύπους.

Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με τους φυλλομετρητές και τον τρόπο ρύθμισης προτιμήσεων σχετικά με τα cookies στις ακόλουθες ιστοσελίδες ή σε άλλη τεκμηρίωση φυλλομετρητών

Ένα αποτελεσματικό εργαλείο για τη διαχείριση των cookies διατίθεται επίσης στην ιστοσελίδα http://www.youronlinechoices.com/gr/

5.4.  Σύνδεσμοι

Η ιστοσελίδα μας παρέχει συνδέσμους προς άλλες ιστοσελίδες που είναι πρακτικές και περιέχουν πληροφορίες. Επισημαίνουμε ότι οι εν λόγω ιστοσελίδες ενδέχεται να ανήκουν σε άλλες εταιρείες, φορείς εκμετάλλευσης και οργανισμούς και να έχουν άλλες πολιτικές ασφάλειας και προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η εταιρεία μας δεν διαθέτει τη δυνατότητα ελέγχου και δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν πληροφορίες, υλικό, προϊόντα ή υπηρεσίες που περιέχονται ή είναι προσβάσιμες μέσω αυτών των ιστοσελίδων.

 

6.   Επικοινωνήστε μαζί μας

Αν έχετε οποιεσδήποτε απορίες, σχόλια και αιτήματα σχετικά με την παρούσα Πολιτική, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση ή τη γραμμή εξυπηρέτησης πελατών που αναφέρονται στο υποσέλιδο της παρούσας Πολιτικής ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου dpo@notino.com.

Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων: dpo@notino.com

Επικοινωνία: Notino, s.r.o.,

Londýnské náměstí 881/6,

63900 Brno

Czech republic

 

Εξυπηρέτηση πελατών: 211 234 1002 ή info@notino.gr

 

7.   Ισχύς

Η παρούσα Πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τίθεται σε ισχύ από 25.5.2018.

 

Θέλετε να ρωτήσετε κάτι; Γράψτε μας μήνυμα.
Με την αποστολή, η εταιρεία Notino s.r.o. θα επεξεργάζεται τα δεδομένα σας με σκοπό την εξέταση του αιτήματός σας βάσει έννομου συμφέροντος. Έχετε το δικαίωμα να αντικρούσετε. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην .