Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Όροι και Προϋποθέσεις MyNotino club

1. Προοίμιο

 1. Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις διευκρινίζουν τη σχέση μεταξύ της εταιρείας Notino, s.r.o. με έδρα στο Μπρνο, Londýnské náměstí 881/6, ΤΚ 639 00, αρ. εμπορικού μητρώου: 27609057, εγγεγραμμένη στο Περιφερειακό Δικαστήριο του Μπρνο με αρ. καταχώρισης C 101025, ως παρόχου της υπηρεσίας MyNotino club, και των μελών του MyNotino club.

 2. Η υπηρεσία MyNotino club εξασφαλίζει στα μέλη του MyNotino club αναβάθμιση της αγοραστικής εμπειρίας στο ηλεκτρονικό κατάστημα Notino, καθώς και άλλα προνόμια που αναφέρονται παρακάτω.

 3. Το ηλεκτρονικό κατάστημα Notino προσαρμόζει τις υπηρεσίες του έτσι, ώστε οι αγορές των μελών του MyNotino club να διεξάγονται όσο το δυνατόν πιο ευχάριστα, πιο ομαλά και πιο γρήγορα. Μπορεί, για παράδειγμα τα μέλη του MyNotino club να ενημερώνονται για ενδιαφέροντα προϊόντα σύμφωνα με τις προτιμήσεις τους, δεν απαιτείται να συμπληρώνουν επανειλημμένα τα στοιχεία αποστολής ή τα στοιχεία της κάρτας πληρωμής κατά τις αγορές τους και, επιπλέον, τα μέλη του MyNotino club ενημερώνονται για ειδικές προσφορές, εκπτώσεις και γεγονότα. Μεταξύ άλλων, τα μέλη του MyNotino club έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν λίστα αγαπημένων προϊόντων, τη λεγόμενη wishlist και έχουν επίσης τη δυνατότητα πρόσβασης στο πλήρες ιστορικό των αγορών τους.

 4. Για την παροχή της υπηρεσίας, είναι απαραίτητη η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των μελών του MyNotino club. Ο πάροχος της υπηρεσίας επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου και σύμφωνα με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.

2. Σύναψη σύμβασης εγγραφής μέλους στο MyNotino club

 1. Κάνοντας κλικ στο κουμπί «εγγραφή», ο πελάτης του ηλεκτρονικού καταστήματος Notino συμφωνεί με του παρόντες όρους και προϋποθέσεις, συνάπτει σύμβαση εγγραφής μέλους και γίνεται μέλος του MyNotino club.

 2. Δυνατότητα εγγραφής μέλους στο MyNotino club έχουν μόνο άτομα άνω των 18 ετών. Με τη σύναψη σύμβασης εγγραφής μέλους το μέλος του MyNotino club δηλώνει ότι είναι άνω των 18 ετών.

 3. Η σύμβαση εγγραφής μέλους αποτελεί αυτοτελή σύμβαση η οποία διέπεται από τους όρους που αναφέρονται στην παρούσα και δεν συνδέεται με την ύπαρξη άλλων συμβάσεων (κυρίως πώλησης) που συνάπτονται μεταξύ του παρόχου της υπηρεσίας και του μέλους.

3. Αντικείμενο της σύμβασης

1. Συγκεκριμένα, ο πάροχος της υπηρεσίας υποχρεούται:

a) Να αποστέλλει στα μέλη του MyNotino club πληροφορίες σχετικά με ειδικές εκπτώσεις και περιορισμένες προσφορές του ηλεκτρονικού καταστήματος ή των φυσικών καταστημάτων του Notino ή για ειδικές προσφορές άλλων καταστημάτων.

b) Να αποστέλλει στα μέλη του MyNotino club πληροφορίες σχετικά με νέα προϊόντα στον κατάλογο του ηλεκτρονικού καταστήματος ή των φυσικών καταστημάτων του Notino.

c) Να προετοιμάζει ειδικές προσφορές για τα μέλη του MyNotino club, οι οποίες δεν θα είναι διαθέσιμες σε μη μέλη.

d) Να ενημερώνει τα μέλη του MyNotino club για τυχόν παραγγελίες που δεν ολοκληρώθηκαν.

e) Να παρέχει στα μέλη του MyNotino club τη δυνατότητα δωρεάν παράδοσης σε περίπτωση αγοράς επιλεγμένων προϊόντων ή προϊόντων συγκεκριμένης αξίας.

f) Να προσαρμόζει τον κατάλογο του ηλεκτρονικού καταστήματος και τις διαφημίσεις που εμφανίζονται στις προτιμήσεις του συγκεκριμένου μέλους του MyNotino club.

g) Να αποθηκεύει με ασφάλεια τα στοιχεία αποστολής ή χρέωσης των μελών του MyNotino club, ώστε να μην απαιτείται η επανειλημμένη εισαγωγή τους κατά τη διάρκειας της παραγγελίας.

h) Να παρέχει στα μέλη του MyNotino club δυνατότητα ανεξάρτητης διαχείρισης και άμεσης πρόσβασης στα προσωπικά τους δεδομένα.

2. Προκειμένου να εκπληρώσει τις παραπάνω υποχρεώσεις, ο πάροχος της υπηρεσίας υποχρεούται και δικαιούται:

a) Να επεξεργάζεται όλα τα προσωπικά δεδομένα των μελών του MyNotino club που διατίθενται στον πάροχο της υπηρεσίας σχετικά με τη σύναψη σύμβασης εγγραφής μέλους ή σύμβασης πώλησης στο ηλεκτρονικό κατάστημα Notino. Συγκεκριμένα, πρόκειται για το όνομα και το επώνυμο, την ημερομηνία γέννησης, τα στοιχεία χρέωσης και αποστολής, τον αριθμό τηλεφώνου, τον τίτλο, το ιστορικό αγορών, τα ποσά πληρωμών, τη συμπεριφορά του χρήστη στον ιστότοπο του ηλεκτρονικού καταστήματος notino.gr ή στην κινητή εφαρμογή, καθώς και πληροφορίες που συλλέγονται αυτόματα. Συγκεκριμένα, πρόκειται για πληροφορίες σχετικά με τα κλικ, σε προϊόντα που προβλήθηκαν, πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή, το λειτουργικό σύστημα και τη σύνδεση στο διαδίκτυο του μέλους του MyNotino club.

b) Ο πάροχος της υπηρεσίας έχει το δικαίωμα να αξιολογεί όλα τα παραπάνω δεδομένα ή να αναθέσει την αξιολόγηση σε τρίτους. Τα δεδομένα που αναφέρονται μπορούν να επεξεργάζονται εκτός από τα συνδεομένα άτομα του παρόχου υπηρεσιών και άλλοι επεξεργαστές.

c) Να επικοινωνεί με τα μέλη του MyNotino club σχετικά με στατιστικές και ερωτηματολόγια.

d) Να χρησιμοποιεί τη διεύθυνση αποστολής και χρέωσης, τη διεύθυνση e-mail, τον αριθμό τηλεφώνου ή άλλα μέσα επικοινωνίας εξ αποστάσεως με σκοπό την επικοινωνία με τα μέλη του MyNotino club.

3. Ο πάροχος της υπηρεσίας δικαιούται να ρυθμίζει και να τροποποιεί περαιτέρω το πεδίο εφαρμογής των παραπάνω υποχρεώσεων.

4. Το μέλος του MyNotino club υποχρεούται να παρέχει τα δεδομένα που είναι απαραίτητα για την παροχή υπηρεσιών και να τα ενημερώνει.

4. Η τιμή για τις υπηρεσίες

 1. Η συμμετοχή στο MyNotino club και οι σχετικές υπηρεσίες είναι δωρεάν.

5. Δικαιώματα που απορρέουν από πλημμελή εκπλήρωση και υπαναχώρηση από τη σύμβαση

 1. Η σχέση αυτή διέπεται από τις σχετικές διατάξεις των γενικών όρων και προϋποθέσεων σχετικά με τα δικαιώματα που απορρέουν από πλημμελή εκπλήρωση και υπαναχώρηση από τη σύμβαση από την πλευρά του καταναλωτή.

 2. Κατά την ερμηνεία και την εφαρμογή τους, είναι απαραίτητο να ληφθούν υπόψη οι διαφορές που συνίστανται στην εκτέλεση της σύμβασης πώλησης και της σύμβασης εγγραφής μέλους στο MyNotino club. 

6. Διάρκεια της σύμβασης

 1. Η σύμβαση συνάπτεται για αόριστο χρονικό διάστημα.

 2. Κάθε μέρος δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση χωρίς αιτιολόγηση. Η περίοδος καταγγελίας είναι 30 ημέρες από την παραλαβή της καταγγελίας στο δεύτερο συμβαλλόμενο μέρος.

 3. Τα προσωπικά δεδομένα του μέλους MyNotino club, τα οποία υποβάλλονται σε επεξεργασία αποκλειστικά με σκοπό την εκπλήρωση της σύμβασης μέλους του MyNotino club, θα διαγραφούν το αργότερο 30 ημέρες μετά τη λήξη της σύμβασης.

7. Τελικές διατάξεις

 1. Ο αρμόδιος φορέας υπεύθυνος για επίλυση εξωδικαστικών διαδικασιών σε περίπτωση διαφορών ή ο αρμόδιος φορέας υπεύθυνος για τον χειρισμό καταγγελιών από πελάτες είναι η Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Καταναλωτή», http://www.synigoroskatanaloti.gr/index.html, διεύθυνση: λεωφόρος Αλεξάνδρας 144, 114 71, Αθήνα, με τον οποίο μπορεί να επικοινωνήσει ο καταναλωτής μέσω της ιστοσελίδας του. Είναι επίσης δυνατή η on-line επίλυση διαφορών μέσω πλατφόρμων ΗΕΔ για την εναλλακτική επίλυση διαφορών (ADR).

 2. Παρέκκλιση από τους παρόντες εμπορικούς όρους είναι δυνατή μόνο με τη γραπτή συγκατάθεση και των δύο μερών. Οποιοιδήποτε πρόσθετοι ή διαφορετικοί όροι του εμπορικού εταίρου δεν ισχύουν για τις συμβατικές σχέσεις που αναφέρονται στους παρόντες εμπορικούς όρους.

 3. Ο πάροχος της υπηρεσίας δύναται να τροποποιεί ή να ενημερώνει το κείμενο των παρόντων εμπορικών όρων. Με την παρούσα διάταξη δεν θίγονται τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που προκύπτουν κατά τη διάρκεια ισχύος του προηγούμενου κειμένου των εμπορικών όρων. Οποιαδήποτε τροποποίηση των εμπορικών όρων θα σας κοινοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Στην περίπτωση τροποποίησης δικαιούστε να απορρίψετε την τροποποίηση και να λύσετε τη σύμβαση.

Θέλετε να ρωτήσετε κάτι; Γράψτε μας μήνυμα.
Με την αποστολή, η εταιρεία Notino s.r.o. θα επεξεργάζεται τα δεδομένα σας με σκοπό την εξέταση του αιτήματός σας βάσει έννομου συμφέροντος. Έχετε το δικαίωμα να αντικρούσετε. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην .