Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Εμφάνιση τιμής των προϊόντων

Η τιμή αυτή συνιστάται από τον προμηθευτή του προϊόντος.

Αυτή είναι η τιμή που μας προτείνει ο προμηθευτής ως τελική τιμή των αγαθών. Ο προμηθευτής μπορεί να είναι, για παράδειγμα, ο κατασκευαστής ή ο διανομέας των αγαθών. Προσπαθούμε να ενημερώνουμε τις πληροφορίες για τις τιμές όσο το δυνατόν συχνότερα. Αυτό το κάνουμε τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, ώστε οι πληροφορίες για τις συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης να είναι πάντα ενημερωμένες.

Τιμή που συνιστάται από τον προμηθευτή και μετατρέπεται από ξένο νόμισμα. 

Αυτή είναι η τιμή που μας προτείνει ο προμηθευτής ως τελική τιμή των αγαθών. Ο προμηθευτής μπορεί να είναι, για παράδειγμα, ο κατασκευαστής ή ο διανομέας των αγαθών. Προσπαθούμε να ενημερώνουμε τις πληροφορίες για τις τιμές όσο το δυνατόν συχνότερα. Αυτό το κάνουμε τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, ώστε οι πληροφορίες για τις συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης να είναι πάντα ενημερωμένες. Η τιμή αυτή μετατρέπεται από άλλο νόμισμα κράτους μέλους της ΕΕ ή από άλλο νόμισμα τρίτης χώρας με τη συναλλαγματική ισοτιμία που ισχύει κατά την ημερομηνία της ενημέρωσης.

Η μέγιστη τιμή στην οποία έχουμε πουλήσει το προϊόν τα τελευταία δύο χρόνια. 

Αυτή είναι η μέγιστη τιμή που έχει φτάσει το προϊόν στο Notino τα τελευταία δύο χρόνια. Αποτελεί ένα χρήσιμο σημείο αναφοράς για τους πελάτες μας, ώστε να τους προστατεύει από παραπλανητικές ή τεχνητά προκαλούμενες προσφορές. 

Στις περιπτώσεις που εμφανίζουμε τη συνιστώμενη τιμή του προμηθευτή, τη συνιστώμενη τιμή του προμηθευτή μετατρεπόμενη από ξένο νόμισμα ή τη μέγιστη τιμή στην οποία έχουμε πουλήσει το προϊόν τα τελευταία δύο χρόνια, εμφανίζουμε επίσης τη διαφορά % από την τρέχουσα τιμή, την οποία αναφέρουμε ως πλεονέκτημα κατά την αγορά του προϊόντος.

Η χαμηλότερη τιμή στην οποία πουλήθηκε το προϊόν τον τελευταίο μήνα. 

Αυτή είναι η χαμηλότερη δυνατή τιμή στην οποία θα μπορούσατε να αγοράσετε αυτό το προϊόν στο Notino τις τελευταίες 30 ημέρες πριν από την έναρξη αυτής της προσφοράς/έκπτωσης. Το προϊόν για το οποίο εμφανίζουμε αυτή την τιμή μπορεί επίσης να έχει συμπεριληφθεί σε μια καμπάνια όπου εφαρμόστηκε ένα εκπτωτικό κουπόνι κατά την προηγούμενη περίοδο.