Ειδικές εκπτώσεις καλλυντικών

Έχετε επιλέξει
  • Ειδικές προσφορές

Τα προϊόντα αυτής της προσφοράς έχουν αλλοιωμένη συσκευασία ή είναι απακετάριστα. Ωστόσο, αυτό δεν επηρεάζει την ποιότητα του περιεχομένου τους ή την περίοδο εγγύησης.

Απακετάριστο - απακετάριστο προϊόν, το οποίο μπορεί να είναι χωρίς την πρωτότυπη συσκευασία ή ελαφρά χρησιμοποιημένο. Ως επί το πλείστον, είναι καλλυντικά που έχουν χρησιμοποιηθεί για φωτογράφιση, επομένως έχουν χαλασμένο το σελοφάν τους. Αυτό το ελάττωμα δεν επηρεάζει την ποιότητα του ίδιου του προϊόντος. Μερικά από τα προϊόντα έχουν επίσης λιγότερο περιεχόμενο, π.χ. 99%.

Αλλοιωμένη συσκευασία - νέο προϊόν με περιεχόμενο 100% που έχει αλλοιωμένη την συσκευασία του. Μπορεί να αφορά ζημίες που έχουν συμβεί κατά τη μεταφορά ή το χειρισμό σε αποθήκες. Εναλλακτικά, τα προϊόντα μπορεί να παρουσιάζουν άλλα μικρά οπτικά ελαττώματα χωρίς να επηρεάζουν την ποιότητα του ίδιου του προϊόντος.

Σε κάθε προϊόν θα βρείτε λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του προϊόντος. Τα καλλυντικά είναι πλήρως εγγυημένα, εκτός από τα παραπάνω ελαττώματα.